Názov:
Cena od: do:
Kategória:

Označenie alergénov a azofarbív


Potraviny obsahujúce farbivá, môžu mať nepriaznivé účinky na činnosť a pozornosť detí.

Označenie potravin s ohľadom na prítomnosť azofarbív a alergénov

balkánka – 50g – obsahuje lepok, vajcia, mlieko, E 102, E 124
banánik – 40g – obsahuje lepok, mlieko, vajcia, kakao
doboška – 40g – obsahuje lepok, mlieko vajcia, kakao
gulička – 50g – obsahuje lepok, mlieko, vajcia, orechy, rum, arómu punč, E102, 124
krémeš francúzsky – 80g – obsahuje lepok, mlieko, vajcia, E 102
laskonka – 35g – obsahuje lepok, orechy, mlieko, vajcia
opitý Izidor – 40g – obsahuje lepok, mlieko, orechy, vajcia, kakao, E 124
ovocná kocka – 80g – obsahuje lepok, vajcia, mlieko, E 102, E 124
parížsky rožok – 55g – obsahuje lepok, vajcia, mlieko, kakao, orechy
penový kúsok -- 25g -- obsahuje lepok, vajcia, mlieko, kakao
punčový rez – 50g – obsahuje lepok, vajcia, E 124, E 129
rolády 40g – obsahuje – lepok, mlieko, vajcia, kakao, orechy, kokos, E 124
roláda gaštan – 100g - obsahuje --- lepok, mlieko, vajcia, kakao, sóju
slonia slza – 60g - obsahuje – lepok, vajcia, mlieko, kakao
špic likérový – 40g - obsahuje – lepok, mlieko, vajcia, rum, E 102
tiramissu – 100g - obsahuje – lepok, mlieko, vajcia, kakao, rum
veterník karamel – 100g - obsahuje – lepok, mlieko, vajcia, karamel
štrúdľa – 90g – obsahuje – lepok, vajcia, orechy, mak, višne
kuba – 70g – obsahuje – lepok, mlieko, vajcia
sacher – 100g – obsahuje – lepok, vajcia, E 102
harlekýn – 50g – obsahuje – lepok, mlieko, vajcia
marcipánová kocka – 40g – obsahuje – lepok, vajcia, orechy, kakao
tvarohová kocka – 60g – obsahuje – lepok, mlieko, vajcia, E 102, E 124
marcipánový tortový rez – 100g – obsahuje – lepok, vajcia, mlieko, višne
orechový rožok – 20g – obsahuje – lepok, mlieko, vajcia, orechy
trený rožok – 20g – obsahuje - lepok, mlieko, vajcia E 124
linecký kvietok – 30g - obsahuje - lepok, mlieko, vajcia E 124

DIA VÝROBKY:
Banánik – 10gS - obsahuje - lepok, mlieko, vajcia, E 124
Čokoládová roláda – 15gS - obsahuje - lepok, mlieko, vajcia
Dvojfarebná roláda 15gS - obsahuje - lepok, mlieko, vajcia, orechy
Krémeš – 15gS obsahuje - lepok, mlieko, vajcia, E 102, E 124
Gaštanová roláda – 30gS - obsahuje - lepok, mlieko, vajcia
Harlekýn – 25gS - obsahuje - lepok, mlieko, vajcia
Kokosová roláda – 15gS - obsahuje - lepok, mlieko, vajcia, E 124
Kuba- 25gS - obsahuje - lepok, mlieko, vajcia, E 124
Loreta s ovocím – 30gS - obsahuje - lepok, mlieko, vajcia, orechy
Tvarohová kocka – 20gS - obsahuje - lepok, mlieko, vajcia, E 102
Ovocný tortový rez – 25gS - obsahuje - lepok, mlieko, vajcia
Punčová roláda – 15gS - obsahuje - lepok, vajcia
Sacher – 25gS - obsahuje - lepok, vajcia, kakao
Slonia slza – 18gS - obsahuje - lepok, mlieko, vajcia, kakao
Veterník – 20gS - obsahuje - lepok, mlieko, vajcia

Označovanie potravín (balených, nebalených) s ohľadom na prítomnosť azofarbív a alergénov

V zmysle § 9 zákona NR SR č. 152/1995 Z. z. o potravinách v
platnom znení ( ďalej len zákon č. 152/1995 Z.z.)
je ten, kto potraviny vyrába, manipuluje s nimi alebo i ch umiestňuje na trh povinný ich označiť v kodifikovanej podobe štátneho jazyka.
Požiadavky na označovanie potravín uvádzaných do obehu pre konečného spotrebiteľa, ako aj pre reštaurácie, nemocnice, jedálne a ostatné zariadenia spoločného stravovania sú ustanovené v zákone č. 152/1995 Z.z. a v Potravinovom kódexe Slovenskej republiky (§ 9 zákon NR SR č. 152/1995 Z. z., Výnos MP SR a MZ SR č. 1187/2004-100, ktorým sa vydáva
2. hlava 2. časti Potravinového kódexu SR-aktualizované výnosom č.1761/200-100,č.3069/2005-100, č.3493/2005
-100, č. 2319/2007-100).

Označovanie potravín sa týka balených aj nebalených potravín
Označovanie nebalených potravín :
• názvom, pod ktorým sa potravina predáva,
• hmotnosťou,
• dátumom minimálnej trvanlivosti, dátumom spotreby, ak ide o druhy potravín podliehajúcich rýchlej skaze z mikrobiologického hľadiska,
• o ošetrení potraviny alebo jej zložiek ožiarením,
• o pôvode potraviny z hľadiska GMO
• o možnosti nepriaznivého vplyvu na zdravie ľudí–informácia o alergénoch, farbivách (cukrárske výrobky)

Nebalené potraviny je predávajúci povinný pri predaji spotrebiteľovi vhodným spôsobom označiť výveskou alebo štítkom.
Spôsob, akým bude označovanie uvedených zložiek farbív, alergénov a danej informácie realizované je na každom výrobcovi, resp. prevádzkovateľovi.
Každý prevádzkovateľ musí zabezpečiť pre konečného spotrebiteľa informáciu, či príslušná potravina alebo pokrm pripravený z takejto potraviny obsahuje zložku, farbivo,ktorá môže mať nepriaznivý vplyv na zdravie ľudí.
Berúc do úvahy skutočnosť, že označovanie je písomné uvedenie údajov na obale ale aj v sprievodnom dokumente, oznámení alebo upozornení, je možné zložky, farbivá uvádzať aj formou oznámenia, ktoré bude súčasťou dokumentácie (prístupnej spotrebiteľovi)jedálneho lístka alebo bude umiestnené pri jedálnom lístku, alebo bezprostrednej blízkosti predávanej potraviny.
Musí však z neho byť jasné, aký konkrétny alergén,resp. alergény, farbivo, resp.farbivádaný pokrm alebo potravina obsahuje.

1 . Označovanie vybraných farbív v potravinách podľa článku 24 nariadenia EP a Rady
(ES) 1333/2008 - oznámenie.
Na základe nariadenia EP a Rady (ES) č.1333/2008 o prídavných látkach v potravinách, v zmysle ustanovení článku 24 nariadenia EP a Rady ( ES) č. 1333/2008 potravina obsahujúca jedno alebo viacero vybraných farbív musí okrem označenia príslušného farbiva obsahovať aj upozornenie„ Môže mať nepriaznivé účinky na činnosť a pozornosť detí “.
Jedná sa o nasledovné farbivá:
E 110 Pomarančovo žltá, Žltá SY (FCF)
E 104 Chinolínová žltá
E 122 Azorubín Karmoizín
E 129 Allura červená
E 102 Tartrazín
E 124 Košenilová červená
4R,Ponceau 4R(!!!pozor nie košenila, to jeE 120!!!)

2. Označovanie alergénov jednotlivých vyrábaných a predávaných potravinách a pokrmoch podľa prílohy č. 3 Výnosu MP SR č.2319/2007-100.
Výnos č.2319/2007-100– príloha č. 3
(14 alergénov), príklad označovania alergénov je v samostatnej prílohe
Zoznam :
1. obilniny obsahujúce lepok ( t.j. pšenica, raž, jačmeň, ovos, špalda, kamut alebo ich hybridné odrody ) a výrobky z nichokrem
a) pšeničných glukózových sirupov vrátane dextrózy, ako aj výrobky z nich, ak proces,
ktorému sa podrobili, pravdepodobne nezvýši stupeň alergénnosti určený Európskym úradom pre bezpečnosť potravín pre výrobok, z ktorého pochádzajú,
b) pšeničných maltodextrín, ako aj výrobky z nich, ak proces, ktorému sa podrobili,
pravdepodobne nezvýši stupeň alergénnosti určený Európskym úradom pre bezpečnosťpotravín pre výrobok, z ktorého pochádzajú,
c) jačmenného glukózového sirupu,
d) obilnín používaných na výrobu destilátov alebo etylalkoholu poľnohospodárskeho pôvodu
určeného na liehoviny a iné alkoholické nápoje,
2. kôrovce a výrobky z nich
3. vajcia a výrobky z nich
4. ryby a výrobky z nich okrem
a) rybacej želatíny používanej ako nosič vitamínov alebo karotenoidových prípravkov;
b) rybacej želatíny alebo rybacieho gleja používaných na čírenie piva a vína.
5. arašidy a výrobky z nich
6. sójové zrná a výrobky z nich okrem
a) úplne rafinovaného sójového oleja a tuku, ako aj výrobky z nich, ak proces, ktorému sa podrobili, pravdepodobne nezvýši stupeň alergénnosti určený Európskym úradom pre bezpečnosť. potravín pre výrobok, z ktorého pochádzajú,
b) prírodných zmesných tokoferolov (E 306), p
rírodného D-alfa-tokoferolu, prírodného D-alfatokoferolacetátu, prírodného D-alfa-tokoferolsukcinátu sójového pôvodu,
c) fytosterolov a esterov fytosterolov získaných z rastlinných olejov sójového pôvodu;
d) fytostanolesteru získaného zo sterolov rastlinné
ho oleja sójového pôvodu.
7. mlieko a výrobky z neho, vrátane laktózy okrem
a) srvátky používanej na výrobu destilátov alebo etylalkoholu poľnohospodárskeho pôvodu určeného na liehoviny a iné alkoholické nápoje,
b) laktitolu.

Alergény a azofarbivá v tortách:
Torty môžu obsahovať:
E 110 – pomarančová žltá
E 104 – chinolínová žltá
E 122 – azorubín, karmoizín
E 129 – allura červená
E 102 – tatrazín
E 124 – košenilová červená 4R, Ponceau 4R

Torty obsahujú tieto alergény:
lepok, vajcia, mlieko, orechy, kakao, jahody